Novinky

V tento den vyrazili 4 zástupci kývalkovského chovu na výstavu do Hradišťka u Sadské.

V sobotu byl oslaven velký úspěch našich dvou odchovanců. Flóra Kinská vyhrála svou kategorii Tříleté teplokrevné klisny, a také byla zapsaná do Plemenné knihy se skvělým hodnocením 9 bodů.