Plemenní hřebci

1463 Dubel

Rok narození: 1997

Otec: 2452 Dux lipský, Matka: 87 Bella po 5076 Belendek (HUN)

Vlastní sportovní výkonnost: D: T,  Zapsání v PK: KK 7,7 b., podíl původních genů kinských: 17,19 %

Plemenná kniha KK: https://www.schkk.cz/clanky/1463-dubel.html

Plemenná kniha ČT: https://www.schct.cz/cz/plemenna-kniha/103358/dubel.html

Přirozená plemenitba: 6000,- +DPH, (možnost i mražené dávky)


1465 Drak

Rok narození: 2005

Otec: 664 Drak A1/1, Matka: 52/864 Děva po 2452 Dux lipský 

Vlastní sportovní výkonnost: S: L**, Zapsání v PK: KK 7,8 b., podíl původních genů kinských: 6,6 %

Plemenná kniha KK: https://www.schkk.cz/clanky/1465-drak.html

Přirozená plemenitba: 6000,- +DPH, (možnost i mražené dávky)


Vzpomínáme

2839 Furioso XXI-24 (NJ)

Otec: 3372 Furioso XX, Matka: 170 Furioso XIV-1 po 501 Furioso XIV (Rinaldo) 

Vlastní výkonnost: D: L, S: ZL, PK: MT https://www.moravskyteplokrevnik.cz/pk_kmen.php?id=142059

Furin, to byl statný pán,

nerad byl však někde sám.

Legendou pro nás bude dál,

potomstvo nám tu zanechal.

A když na nich jezdíme,

stále na něj myslíme.


2626 Sahib Kubišta

Otec:2125 Sahib-5, Matka: 70 Gama po Furioso V-Mot.

Vlastní výkonnost: D: L, S: T, PK: MT https://www.moravskyteplokrevnik.cz/pk_kmen.php?id=15415

Sahib byl vždy generál,

nejeden jezdit se na něm bál.

I když svoji hlavu měl,

mezi slavnými skokany se skvěl.

Byl to borec, to každý ví,

Vkoňském nebi klidně spí.

Ikdyž s námi už tu nejsou, v srdci si je všichni nesou.

Chovu hodně dali a své následníky zanechali.