Svod Klisen

Ve čtvrtek 21.5. proběhl na kývaleckém dvoře Svod tříletých klisen. Účastnili se ho klisny Dajána Kinská, Doris Kinská a Debora Kinská.